Giacomo Langfelder

Photo

Giacomo Langfelder

Affiliation
Politecnico di Milano, Italy

Sponsors